In de digitale wereld hebben mensen steeds minder controle over hun gegevens

Iedere digitale dienst vereist dat mensen hun gegevens achterlaten op websites en in apps. Wat er met die gegevens precies gebeurt is in veel gevallen onduidelijk.

Het gebrek aan controle is een serieus probleem geworden. Europa komt daarom met nieuwe regels die persoonlijke gegevens beschermen (AVG) en de Nederlandse overheid heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat burgers regie moeten kunnen voeren over hun eigen gegevens.

Maar hoe krijgt regie op eigen gegevens vorm?

Door diensten te ontwikkelen die gebruik maken van het Qiy Trust Network. Deze infrastructuur houdt zich aan de regels van het Qiy Afsprakenstelsel, de zgn. Qiy Trust Principles. Het Qiy Trust Network is ontwikkeld door Digital Me. De infrastructuur biedt mensen de mogelijkheid om hun data afkomstig van verschillende bronnen te gebruiken en te delen met vertrouwde mensen en organisaties.

Versterking van digitale zelfbeschikking

Het Qiy Afsprakenstelsel is gericht op versterking van digitale zelfbeschikking. Dit leidt niet alleen tot een eerlijker positie van mensen in de digitale wereld, maar ook tot nieuwe kansen voor bedrijven en organisaties om op persoonlijke gegevens gebaseerde diensten te ontwikkelen, gebouwd op wederzijds vertrouwen. Voor dergelijke nieuwe diensten is het makkelijk om aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

Interoperabel

Het Qiy Afsprakenstelsel bestaat uit een open en interoperabel model met open technische standaarden en organisatorische en juridische regels.. Op basis van de regels van het stelsel kunnen partijen die zich aan de regels houden infrastructuur ontwikkelen en aan de markt aanbieden, zoals Digital Me.


Sluit aan op het Qiy Trust Network
  • DigitalMe
  • Eindhovenseweg 22a
  • 5281 RA, Boxtel
  • The Netherlands